|

target

target

1 Phản hồi cho “target”

  1. Thương binh says:

    Một phát trúng tim kẻ đui mù
    Cho đến giờ này chẳng biết ngu
    Còn ai muốn thử tài thiện xạ ?
    Cứ việc trổ nghề với Sĩ Phu

Phản hồi