|

gs dvh

Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân (trái) trong một cuộc họp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh

Phản hồi