|

la 1

Ngân hàng Trung ương Liên-Âu (đồng €) – Frankfurt. Tòa nhà cao giữa hình.
Nhà ga xe lửa München Hbf (DB Bahn), đầy xe đạp bên ngoài
Khu Tower lo về giấy tờ buôn bán
Kiểu xe Ngheomaham!
Món Schweinshaxe ăn với bánh mì Brezel trong vườn cây mát mẻ
Nhóm 008 ủng hộ ngày tuyệt thực thứ 37 của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
[Nguồn: FB Bùi Lộc, 1August2013]
Trung tâm downtown của thành phố München
Đồng bào Đức-Việt biểu tình trong ngày HS-TS-VN tại München
Biểu tình chống Tàu trước Lãnh sự quán Trung-cộng ở Hamburg, 16.07.2011 – Ảnh: Gocomay
la 12

Phản hồi