|

TranTuThanh2

Hình (NQK): Họp báo tại Quốc Hội Hoa Kỳ vào ngày 16-1-2014. Ông Trần Tử Thanh ngồi ghế thứ ba từ bên trái.
Hình (TTT): Ông Trần Tử Thanh trước  và sau 15 năm tù (1990)

Phản hồi