|

hoi truyen ba quoc ngu

Hội Truyền bá chữ quốc ngữ (thành lập năm 1938) là một tổ chức XHDS. 
Sau này, phong trào bình dân học vụ cũng là một trong các biện pháp mà những người cộng sản dùng để lấy lòng dân.
Blogger cầu nguyện cho blogger, nhà thờ Thái Hà, 27/7. Ảnh: Nguyễn Lân Thắng

Phản hồi