|

ntuongtam2

Tác giả và một gia đình người Ai Cập mới quen tại khu vực Kim Tự Tháp Giza, Cairo
Tác giả đang đứng ở sa mạc bờ tây của thành phố Luxor. Sau lưng tác giả là hàng trăm ngôi mộ cổ hơn 2000 năm.

Phản hồi