WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Luận đề Ngô Đình Nhu và nhận định giải pháp chính trị Việt Nam

Luận đề Ngô Đình Nhu và nhận định giải pháp chính trị Việt Nam

Mọi khả năng nội lực hiện có của quốc gia dưới thể chế tự do năm xưa của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cũng như mọi phương diện sẵn sàng của chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay, cả hai, có hội đủ mọi yếu tố để Quân lực được hùng mạnh, Ngoại giao được phóng khoáng, Kinh tế được tự lực, nhằm vững vàng tự chủ một quốc gia có quan điểm: Chính Trị Trung Lập???

12:01:am 01/11/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngô Đình Nhu ngủ trong giấc mộng hòa bình

Ngô Đình Nhu ngủ trong giấc mộng hòa bình

…sau ngày Cố vấn Ngô Đình Nhu mất là 46 năm, hiện trạng chính trị của quốc gia Việt Nam đang như thế nào? Câu hỏi này không chỉ dành cho kẻ thắng người thua, không đơn phương dành cho người bênh hay chống ông. Nhưng tất cả đã thấy rõ. Biên giới phía Bắc, hay Tây Nguyên là nơi mà ông Nhu cho là tử huyệt đã về tay Trung Cộng. Rồi Hoàng Sa đang phát giấy bạc Trung Cộng cho dân Tàu xài, còn Trường Sa thì Việt Cộng vẫn rêu rao là có “bộ đội ta” đang đóng.

12:01:am 22/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mơ Ngô Đình Diệm qua “Sự Thật Về Hồ Chí Minh”

Mơ Ngô Đình Diệm qua “Sự Thật Về Hồ Chí Minh”

Thật khó thay và biết đến bao giờ, Người Việt, Nước Việt kết tinh và hội tụ được một vị lãnh đạo mà nhân thân không bị một chút tỳ xước trong hạnh kiểm, hay trong chủ trương chính sách đã không phụ thuộc ngoại bang. Đồng ý rằng, chính thể Cộng Hòa do ông Ngô Đình Diệm thành lập và lãnh đạo chưa hoàn chỉnh về mọi mặt. Nhưng rất đầy đủ nhiều yếu tố để khẳng định rằng, đó là Mô hình, là Kiểu mẫu cho đảng cộng sản Việt Nam thực hiện để mở ra một trang sử mới cho Việt tộc.

12:01:am 20/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Luận binh pháp tôn tử trong Nam tiến [2]

Luận binh pháp tôn tử trong Nam tiến [2]

…nếu Trung Cộng giao chiến với Việt Nam, dù là một phát súng bắn trả lại thì xem như mối ngoại giao bị gãy đổ, kéo theo các hợp đồng kinh tế mà phần lớn các kế hoạch khai thác quặng mỏ – thuê rừng trong ý đồ Hán Hóa của Trung Cộng cũng phải trì trệ dài hạn, có khi phải chấm dứt. Hay, lý lẽ cách khác, là kế hoạch Nam tiến của họ bị đổ vỡ. Từ đó có thể hiểu rằng, phát súng khai hỏa cảnh cáo và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam hôm nay, hoàn toàn khác xa với tiếng súng chủ động của Trung Cộng vào sáng ngày 17-2-1979, mà lịch sử cận đại của họ đặt tên cho cuộc chiến đó là Đối Việt Tự Vệ Hoàn Kích Chiến.

01:04:am 30/09/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Luận binh pháp tôn tử trong Nam tiến[1]

Luận binh pháp tôn tử trong Nam tiến[1]

Nếu giả định, ngay bây giờ các nhà lãnh đạo Việt Nam có hướng tích cựu nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng, thì liệu có biện pháp tạm thời nào để chống đỡ, ít ra, là để bảo vệ cho ngư dân được an toàn tính mạng trên lãnh hải Việt Nam?

12:01:am 29/09/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phân định quan hệ Việt-Trung và chiến lược “bảo quốc” cần phải có (3)

Phân định quan hệ Việt-Trung và chiến lược “bảo quốc” cần phải có (3)

Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, và cho dù xảy ra dưới hoàn cảnh nào, chính kiến nào thì công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia phải được ưu tiên hàng đầu!

12:01:am 29/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Phân định quan hệ Việt-Trung và chiến lược “bảo quốc” cần phải có (2)

Phân định quan hệ Việt-Trung và chiến lược “bảo quốc” cần phải có (2)

Vậy, liệu trong nhiệm kỳ 2 của đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có dùng con bài ẩm: Cam Ranh, để trở thành vị Tổng Thống đầu tiên của thời kỳ hậu Cộng sản. Hay là, ông Thủ tướng không biết cách tận dụng đúng lúc con bài này nên phải về Cà Mau để chèo xuồng 3 lá..!???

12:01:am 28/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Phân định quan hệ Việt-Trung và chiến lược “bảo quốc” cần phải có (1)

Phân định quan hệ Việt-Trung và chiến lược “bảo quốc” cần phải có (1)

Lắm người bảo rằng, Trung Cộng gây hấn tàu Bình Minh để thăm dò thái độ của Hoa Kỳ. Nhưng luận điểm này thiếu thuyết phục vì sự vụ xảy ra thuộc lãnh hải của Việt Nam mà quan hệ Việt–Mỹ không thuộc đồng minh trên văn bản cam kết trách nhiệm. Vì thế, có thể xem rằng, đó là đòn thử của Trung Cộng đối với đàn em Việt Nam theo nghĩa “ném đá dò lòng cuội” vì những náo hoạt ngoại giao mang tính “xàng xê-đu dây”, mà lộ liễu nhất là giai đoạn sau đợt tháng 7 năm 2010 được Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton bơm cho Hà Nội vài ống thuốc …“cường dương”..!

12:01:am 27/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »