WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Ba ông: Châu – Sơn – Văn là người gì?

Ba ông: Châu – Sơn – Văn là người gì?

Ba ông khoa học gia: Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn và Vũ Hà Văn gửi thư kiến nghị đến ba ông…cộng sản: Trần Đại Quang (Bộ trưởng BCA), Nguyễn Hòa Bình (Viện trưởng VKSNDTC) và Trương Hòa Bình (Chánh án TANDTC) để [1] “…khẩn thiết đề nghị các quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn [...]

05:53:pm 22/12/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhớ câu chuyện cũ về anh Vinh và anh Lập

Nhớ câu chuyện cũ về anh Vinh và anh Lập

Lời tác giả:  Bài dưới đây lên khuôn vào 29/2/2012 trên trang Dân Luận, khi đại gia đình người nông dân Đoàn Văn Vươn cư ngụ tại Tiên Lãng – Hải Phòng, dùng súng hoa cải chống trả lại “trận đánh đẹp” của Đỗ Hữu Ca và Dương Tự Trọng (em trai ruột của Dương [...]

04:04:am 21/12/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sơ kết hai năm cho ông Thủ tướng[3]

Sơ kết hai năm cho ông Thủ tướng[3]

Tiếp theo các phần I và II Quý độc giả sẽ bàng hoàng hoặc sửng sốt hay một tâm trạng nào đó thật khó diễn tả, khi ngỡ những điều bản thân đinh ninh bấy lâu là sự thật, nay bất thình lình, người khác nói rằng “hoàn toàn đơm đặt”??? “Tôi kiên quyết và [...]

04:56:pm 20/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sơ kết hai năm cho ông Thủ tướng [2]

Sơ kết hai năm cho ông Thủ tướng [2]

Tiếp theo phần I Ông Nguyễn Tấn Dũng bước lên ghế Thủ tướng vào ngày 27/6/2006. Hơn 8 năm ở cương vị này, dư luận kịch liệt lên án bằng nhiều cung bậc cảm xúc trên mọi lãnh vực, nhưng tựu trung lớn nhất tập trung vào vấn đề tham nhũng, đàn áp bất đồng [...]

02:50:am 18/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sơ kết hai năm cho ông Thủ tướng

Sơ kết hai năm cho ông Thủ tướng

Những ngày cuối năm đang đến. Sài Gòn đỡ nóng bức hơn với những cơn gió mát thi thoảng kéo về. Đường phố Sài Gòn đã trang hoàng xong cho dịp Noel và tết tây. Sóng đôi với lá quốc kỳ – người ta gặp trên đường Lê Duẩn – lá cờ nửa đỏ nửa [...]

07:01:am 14/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Làm sao để không bị bắt?

Làm sao để không bị bắt?

Gần 6 năm qua, có những độc giả đặt câu hỏi, tại sao “tôi chưa bị bắt”. Đó là câu hỏi chính đáng, bởi vì tôi ở trong nước.

04:48:pm 11/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư gửi giới văn nghệ sĩ về việc nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt

Thư gửi giới văn nghệ sĩ về việc nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt

Dù chỉ “dạo chơi” trong “thánh đường nghệ thuật”, tôi biết rất rõ, những nghệ sĩ đích thực luôn dung chứa những tâm hồn nhạy cảm, cao thượng và thánh thiện.

04:53:am 09/12/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giữa hai làn nước hay giữa hai hệ ý thức?

Giữa hai làn nước hay giữa hai hệ ý thức?

Phải khẳng định lại, một lần nữa, trong luật Hình sự và luật Tố tụng hình sự, khái niệm”đối tượng” không được quy định khi bắt giữ một ai đó.

06:18:am 07/12/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dù chỉ là bà mẹ chân quê

Dù chỉ là bà mẹ chân quê

Bà lấy chồng sớm. Ông nhà là một nông phu chơn chất thiệt thà, yêu vợ thương con. Bà sanh được ba đứa. Con Hai Như, thằng Ba Uy rồi đến lượt thằng Út Kha kháu khỉnh chào đời.

04:03:pm 02/12/14 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »