WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Giải pháp nào cho Việt Nam? [2]

Giải pháp nào cho Việt Nam? [2]

Có một quốc gia có cách ứng xử đặc biệt: thằng nào giết dân (đánh cá) của tao, chiếm đất, chiếm biển đảo của tao, thằng đó tao gọi là …”tồng chí”!!!

02:02:am 12/02/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những cò mồi, tay sai cho ngoại bang đang làm gì?

Những cò mồi, tay sai cho ngoại bang đang làm gì?

Chúng ta tự hỏi: Vì sao Mẹ Hiền lại sản sinh ra lũ con cháu “khả ố’’, hùa nhau đón rước kẻ thù vào đô hộ đất nước lần nữa?

10:42:am 07/01/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hiệp định biên giới Việt- Trung: Được, mất, công, tội?

Hiệp định biên giới Việt- Trung: Được, mất, công, tội?

Hay cho giọng lưỡi người trí thức quan trường – Nguyễn Hồng Thao!

12:00:am 02/01/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

N.T.Dũng sẽ làm gì khi tái đắc cử [2]: Giết dê tế thần!

N.T.Dũng sẽ làm gì khi tái đắc cử [2]: Giết dê tế thần!

Tất nhiên – theo báo chí dự kiến – đương sự sẽ phải đối diện với án tù từ 3-10 năm…

12:00:am 27/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ai sẽ là TBT Đảng CSVN khoá 11 [6]: Nguyễn Tấn Dũng, con ngựa chiến tứ bề thọ địch!

Ai sẽ là TBT Đảng CSVN khoá 11 [6]:  Nguyễn Tấn Dũng, con ngựa chiến tứ bề thọ địch!

Thay ngựa giữa dòng thời điểm này không có lợi về nhiều mặt … Vả lại, thử hỏi trên chính trường VN hôm nay, có con ’’Ngựa chiến’’ nào bằng Ngựa chiến Nguyễn Tấn Dũng!?

12:00:am 04/12/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ai sẽ là Tổng bí thư ĐCS VN khóa 11? [5]

Ai sẽ là Tổng bí thư ĐCS VN khóa 11? [5]

Nếu ĐCSVN dám treo hai lá cờ ngang bằng nhau: Cờ búa liềm của Đảng và cờ Tổ Quốc, thì cũng đàng hoàng, quân tử xử sự với dân như đã dám treo hai ngọn cờ ở vị trí ngang hàng kia.

04:37:am 21/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Giải pháp nào cho Việt Nam

Giải pháp nào cho Việt Nam

Đảng lấy đàn áp, tù đầy, o bế làm quốc sách, đi ngược lại chính tôn chỉ mục đích của những người CS chân chính khởi xướng lên cuộc cách mạng tháng 8. 1945, xéo – đạp lên ngay chính tôn chỉ đó được trang trọng ghi trong bản Tuyên ngôn độc lập 1945 và bản Hiến pháp 1946.

07:39:am 04/02/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ai sẽ là TBT Đảng CSVN đời thứ 14 [3]

Ai sẽ là TBT Đảng CSVN đời thứ 14 [3]

Ứng cử viên thứ 5 – người cuối cùng – có nhiều khả năng được đề cử chức Tổng Bí Thư Đảng CSVN ở đại hội XI: UV BCT, Bộ trưởng Quốc phòng – Phùng Quang Thanh (PQT).

08:49:am 02/01/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ai sẽ là TBT Đảng CSVN đời thứ 14 [2]: Cái lưỡi của Tô quân…

Ai sẽ là TBT Đảng CSVN đời thứ 14 [2]: Cái lưỡi của Tô quân…

Cuộc chạy đua làm chủ ’’nhà Đỏ’’ – TBT ĐCSVN đời thứ 14 – đang đến hồi nước rút. Các nhân vật chủ chốt đã lần lượt xuất hiện, vào cuộc, đẩy không khí cuộc đua đến cao trào.

08:41:am 18/12/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ai sẽ là Tổng Bí Thư Đảng CSVN Khóa 11?

Ai sẽ là Tổng Bí Thư Đảng CSVN Khóa 11?

Chỉ còn hơn một năm nữa, đại hội ĐCSVN lần thứ 11 sẽ họp, Tổng Bí Thư mới sẽ được bầu. Toàn đảng quan tâm đã đành,  toàn dân Việt cũng đang tìm hiểu và đặt câu hỏi: Ai sẽ là TBT tương lai? Người này có khá hơn TBT tiền nhiệm không? Trên diễn [...]

08:34:am 22/11/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Suy nghĩ về các đời TBT VN trong việc bảo vệ tổ quốc trước hoạ xâm lăng TQ [2]

Suy nghĩ về các đời TBT VN trong việc bảo vệ tổ quốc trước hoạ xâm lăng TQ [2]

Nông Đức Mạnh người dân tộc Tày, sinh ngày 11.9.1940 (lại con số 11 tháng 9) – tại xã Cường lợi, huyện Na rì, tỉnh Bắc Cạn, con ông Nông Văn Lai và bà Hoàng Thị Nghi.

09:02:am 23/09/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Suy nghĩ về các đời TBT VN trong việc bảo vệ tổ quốc trước hoạ xâm lăng TQ [1]

Suy nghĩ về các đời TBT VN trong việc bảo vệ tổ quốc trước hoạ xâm lăng TQ [1]

Dẫn nhập: Tổ Quốc Việt Nam hơn 2 nghìn năm qua liên tục phải đối phó với nạn ngoại xâm, đồng hóa của Trung Hoa. Hết thiên niên kỉ này đến thế kỉ khác, tổ tiên, cha ông ta cứ phải gồng mình chống đở những kế hoạch – hành động xâm lăng hết sức [...]

08:58:am 22/09/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »