Home » 09:41:am 17/02/08 Đăng ngày “February, 2008”

Khúc gọi

Khúc gọi

I. Bỗng, có một ngày Mang lạc… 1. Những con mãnh thú không biết từ đâu túa về cả xóm làng hoảng hốt. Nào Báo, nào, Hổ, nào Voi, Chồn, Cáo, Sói, Rắn rết… Cả xóm làng khiếp sợ!. Bỗng dưng, tất cả như hóa thành đá, đóng thành băng. Đất như đứng lặng! Bầu [...]

09:41:am 17/02/08 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »