WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:54:pm 19/07/11 Đăng ngày “July 19th, 2011”

14 tháng 9 Năm 1958 – Ngày Phạm Văn Đồng ký công hàm

14 tháng 9 Năm 1958 – Ngày Phạm Văn Đồng ký công hàm

Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng và Phó thủ tướng Trung Quốc Li Xiannian hồi tháng 6, 1977 tại Bắc Kinh, Li nói với Thủ tướng Phạm Văn Đồng rằng “Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc và những điều này có chứng cớ lịch sử [...]

04:54:pm 19/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vụ án sát nhân Casey Anthony, một bài học cho chính quyền VN[1]

Vụ án sát nhân Casey Anthony, một bài học cho chính quyền VN[1]

Cái bài học cho chính quyền Việt Nam ở đây là ngay cả an toàn cho một cựu tù nhân bị kết tội sát nhân cũng cần được nhà nước bảo vệ, huống chi những công dân bình thường.

04:00:pm 19/07/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thời kỳ ‘Bắc thuộc mới’

Thời kỳ ‘Bắc thuộc mới’

Hiện nay Bộ Chính trị Đảng CS Việt Nam đang bị kẹt cứng giữa 2 gọng kìm, một bên là sự chất vấn đầy phẫn nộ chính đáng và sự phản kháng của nhân dân, một bên là những hành động xâm lược cực kỳ ngang ngược của thế lực bành trướng hung hãn.

03:52:pm 19/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

U.B đối ngoại của Thượng viện Mỹ nói về biển Đông

U.B đối ngoại của Thượng viện Mỹ nói về biển Đông

Chúng tôi đánh giá cao các tuyên bố công khai của Trung Quốc trong việc hỗ trợ hòa bình, ổn định và thiết lập luật pháp quốc tế…

03:34:pm 19/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tiếng nói Thế hệ trẻ hôm nay: “Tôi phải đi ngay bây giờ”!

Tiếng nói Thế hệ trẻ hôm nay: “Tôi phải đi ngay bây giờ”!

Nuôi con bằng cám heo cũng được, nhưng nhất định không bằng bột sữa Tàu Ô!

01:56:pm 19/07/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Thư trí thức VN gửi giám đốc C.A. Hà Nội

Thư trí thức VN gửi giám đốc C.A. Hà Nội

… chúng tôi sẽ đề nghị xem xét trách nhiệm của người đứng đầu lực lượng CATPHN.

09:18:am 19/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Truy tìm danh tính viên C.A đạp vào mặt người biểu tình

Truy tìm danh tính viên C.A đạp vào mặt người biểu tình

C.A: “ĐM mày, thế thì tao phải đánh cho mày không nhận ra là ai đánh mày nữa.”

05:00:am 19/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nông dân Việt Nam: Bơ vơ như gà con mất mẹ

Nông dân Việt Nam: Bơ vơ như gà con mất mẹ

… khi có thành tích thì đó là do “sự chỉ đạo, lãnh đạo sáng suốt” của đảng CSVN, của chính phủ Việt Nam, nhưng nếu lỗi tệ hại thì đều dùng chữ “chúng ta” (tức là gồm 87 triệu người Việt Nam sống trong nước) để chịu trách nhiệm chung.

03:17:am 19/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bản chất thực sự của các cuộc biểu tình gần đây

Bản chất thực sự của các cuộc biểu tình gần đây

Ai cũng biết rằng ở thời điểm hiện tại, tuyên bố biểu tình để thay đổi chế độ, từ bỏ con đường XHCN, tiến hành dân chủ triệt để… thì sẽ vào tù rất nhanh.

02:56:am 19/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đàn áp biểu tình 17-07-2011, khó hiểu hay dễ hiểu

Đàn áp biểu tình 17-07-2011, khó hiểu hay dễ hiểu

Bưng bít thông tin là một truyền thống đặc trưng của những nhà nước độc tài đặc biệt là độc tài cộng sản nhằm kiểm soát cũng như hạ thấp sự hiểu biết của dân chúng để dễ cai trị.

12:01:am 19/07/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Bức xúc về Biển và Đảo

Bức xúc về Biển và Đảo

Còn việc Trung quốc ghi đất nào đảo nào là của họ trong Tuyên bố là chuyện riêng của Trung quốc với quốc tế, ông Đồng (hàm ý) không muốn xen vào.

12:00:am 19/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »