WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chòm sao sáng dẫn đường phong trào Dân chủ

bright-stars-gorgeous-special-effects-vector-53707
Trong bài ” Mong ước thiêng liêng đầu năm ” tôi nói lên mong ước của khá nhiều người trong và ngòai nước quan tâm đến tình hình chính trị đất nước ta, là từ phong trào Dân chủ với hơn 30 tổ chức xã hội dân sự, với hàng vạn thành viên năng động, sẽ sớm xuất hiện một số người đứng ra nhận lãnh trách nhiệm lập nên một tổ chức chính trị để tập họp thêm lượng và hướng dẫn cuộc đấu tranh một cách chặt chẽ có hiệu quả.

Tình hình hiện đã chín cho sự xuất hiện một tổ chức như thế.

Rất mong sẽ có nhiều bài viết trao đổi thêm về vấn đề quan trọng này.

Vì nếu chúng ta chỉ đấu tranh bằng những nhóm nhỏ phân tán ở các địa phương, lực lượng sẽ mỏng và yếu, dễ bị đàn áp, đe dọa, khó gây nên thanh thế, hiệu quả. Chúng ta không thể chỉ cầu mong trong đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xuất hiện một nhóm hay một vài nhân vật như Yelsin và Gorbachov ở Liên Xô những năm 1990-1991, phải bị động chờ đợi ở người khác. Để chủ động, rất nên sớm xuất hiện một nhóm trí thức tinh hoa có tầm nhìn chiến lược, am hiểu về khoa học tổ chức, có uy tín xã hội, công tâm trong sáng, yêu nước thật lòng, thương dân thật bụng, như M. Gandhi, N. Mendela ở Ấn Độ và Nam Phi, như V. Havel và L. Walesa ở Tiệp và Ba Lan, như bà Aung San Syu Ky ở Miến Điện, bà Thái Anh Văn ở Đài Loan, hoặc như anh thanh niên sinh viên Hòang Chí Phong ở Hồng Kông, đứng ra chung sức xây dựng tổ chức để cùng tòan dân làm nên lịch sử.

Đứng riêng, mỗi con người chỉ là một hạt cát yếu ớt bị động, đứng chung trong một tổ chức mỗi người sẽ là một thành viên của tập thể, tổ chức càng rộng lớn, có uy tín cao, có thanh thế lớn trong xã hội, mỗi con người sẽ là một phần của ngàn vạn sức lực mũi nhọn có sức mạnh vô biên. Trong tổ chức rộng lớn, các thành viên sẽ tạo nên một vầng sao sáng chói có thể dẫn đường chỉ lối cho các cuộc đấu tranh quyết liệt và tất thắng của đông đảo quần chúng thức tỉnh theo mình.

Tôi rất hiểu là anh chị em ta trong phong trào Dân chủ đều không có lợi ích phe nhóm cá nhân, ích kỷ, không mảy may tham quyền lực địa vị, nhiều người sống tự trọng, giản dị khiêm tốn, không muốn đứng ra lãnh đạo người khác, như phần lớn các quan chức cộng sản hiện nay đã bị hư hỏng vì mê chức quyền và tham phong bì.

Do đó tôi khẩn khỏan mong các anh chị có khả năng và trình độ lãnh đạo hãy mạnh dạn vượt lên sự e ngại khiêm tốn để tự nguyện nhận lãnh trách nhiệm nặng nề, khó khăn và vẻ vang lúc này, cùng nhau liên lạc, trao đổi, chung lòng chung sức tạo nên một hoặc vài tổ chức chính trị nòng cốt, bao gồm rộng rãi các thành phần dân tộc, nam, nữ, nghề nghiệp, tôn giáo, tuổi tác, địa phương, – kể cả các đảng viên đòan viên cộng sản cũ đã thức tỉnh, sẵn sàng đọ sức cạnh tranh công khai với đảng Cộng sản, lấy các cuộc bầu cử, thăm dò dư luận làm trọng tài, như trong mọi nước dân chủ trưởng thành.

Sự ra đời của tổ chức chính trị mới này là hợp hiến, do đó là hợp pháp, bởi vì đảng cộng sản đã cố tình trì hõan việc pháp luật hóa những quy định của Hiến pháp để cướp riêng chính quyền cho mình, không chia sẻ cho ai khác. Đảng Cộng sản phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về sự chậm trễ quá lâu và khiếm khuyết nghiêm trọng này.

Để tạo thêm thuận lợi cho việc hình thành một hoặc vài tổ chức mới, tôi xin được phép mời gọi các anh chị em tôi từng quen biết hoặc từng hiểu biết ít nhiều và kể tên dưới đây, để nói lên niềm tin cậy của một người tự do ở xa đã đọan tuyệt với đảng Cộng sản và gia nhập phong trào Dân chủ hơn 20 năm nay, coi như lời tha thiết kêu gọi các bạn hành động để sớm cho ra mắt một tổ chức mà tình thế đỏi hỏi và nhân dân mỏi mắt mong chờ.

Tôi xin kể dưới đây tên các vị tôi tín nhiệm và ân cần mời ra nhận lãnh trách nhiệm xây dựng tổ chức dân chủ nói trên. Trật tự sắp xếp chỉ là rất tương đối, do trí nhớ và ghi chép theo thời sự ngẫu nhiên. Tôi quý trọng và tin cậy các vị và các bạn sau đây  :

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, đại tá Nguyễn Đăng Quang, các anh Nguyễn Quang A, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Trung, Tương Lai, Nguyễn Khắc Mai, Lê Công Định, Nguyên Ngọc, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Hoàng Tụy, Hoàng Xuân Phú, Phạm Đình Trọng, Phạm Quế Dương, Bùi Minh Quốc, Trần Quốc Thuận, Vũ Mạnh Hùng, các bạn Lê Chí Quang, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Vi Đức Hồi, các cô Bùi Minh Hằng, Nguyễn Nguyên Bình, Đỗ Thúy Hằng, Nguyễn Thế Thanh, Nguyễn Thị Hậu, Cấn Thị Thêu, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Lê Thị Công Nhân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Hồ Thị Bích Khương, Kim Hạnh, Phạm Chi Lan, Nguyễn Thị Kim Chi, Đoan Trang, Trang Hạ, các bạn Nguyễn Duy, Đỗ Trung Quân, Tô Hải, Trần Mạnh Hảo, các Linh mục Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Kim Điền, Nguyễn Hữu Giải, Đại đức Thích Quảng Độ, Đại diện Phật giáo Hoà Hảo Lê Quang Hiển, các nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Trần Tiến Đức, Lê Anh Hùng… Tôi xin lỗi Ban biên tập Voa và các vị có tên trên đây vì đã kể ra danh sách khá dài, vậy mà tôi còn muốn kể ra đầy đủ hơn nữa, đủ thấy phong trào dân chủ và nhân quyền thật sự đã trưởng thành và đang đóng một vai trò thật sự to lớn và quyết định, – ngày một to lớn hơn và quyết định hơn -, trong sự nghiệp cứu nước, giải nguy cho dân tộc ta và nhân dân ta giữa cơn nước sôi lửa bỏng triền miên hiện nay. Tôi xin lỗi vì chắc chắn đã để sót hàng vạn, hàng chục vạn người khác nữa.

Mong rằng lời kêu gọi tâm huyết này của một nhà báo đã có 45 năm vô duyên bất trắc ”bị” là đảng viên cộng sản, hơn 50 năm tuổi nghề viết, 27 năm là nhà báo tự do, 91 năm tròn tuổi đời đầy phiêu bạt trắc trở, chỉ có một ước vọng thiêng liêng lúc này là các vị và các bạn trên đây được lương tâm mách bảo, tự giác nhận lãnh trách nhiệm cứu dân cứu nước, vẫy gọi nhau, nối vòng tay lớn, truyền cho nhau niềm tin, đấu tranh chống mọi biểu hiện bảo thủ giáo điều, lập nên một tổ chức dân chủ trẻ và khỏe làm trụ cột cho sức mạnh vô địch của tòan dân khi thức tỉnh. Tổ chức dân chủ văn minh này sẽ lặng lẽ từ bỏ 16 chữ vàng ô uế, bỏ sang một bên cái chủ nghĩa Mác Lê đã bốc mùi thối rữa, như người ta lặng lẽ bỏ đi không luyến tiếc những công cụ cũ kỹ, – một con dao cùn, một cái kìm rét rỉ, một cái bút gẫy ngòi, thế thôi.

Đó là một tổ chức của chính mình, tư duy Việt, truyền thống Việt, túi khôn Việt, lập trường cứng cỏi mà phương pháp uyển chuyển rất Việt, tinh khôn dân dã Việt gắn cùng minh triết cao siêu Việt. Đây sẽ là một tập thể rất đông đảo, rất kỷ luật, nhất hô bá ứng, vừa đa dạng vừa thống nhất, – thống nhất trong đa dạng, sẽ có thể huy động hàng vạn, hàng chục vạn, hàng triệu nhân dân xuống đường một lúc khi cần để làm nên lịch sử.

Đứng riêng mơi chúng ta chỉ là một hạt cát bị người ta giẫm lên.

Đứng chung trong một tổ chức như trên đây mô tả, chúng ta sẽ là ngàn vạn, hàng triệu ngôi sao, thành những chòm sao hiệu triệu soi đường trên một bầu trời Việt Nam rực sáng, để đạt đến một nước Việt Nam độc lập trọn vẹn, dân chủ đầy đủ, phát triển mạnh mẽ, hài hòa giữa thời đại văn minh. Được vậy là chúng ta không bị động, dựa dẫm ai, sẽ được cả thế giới văn minh quý trọng ủng hộ nhiệt tình.

Con gà Đinh dậu đã gáy sáng, mời bà con ta tỉnh giấc, tự nhủ lòng mình, nên chung sức, kết đòan, hành động, đấu tranh cho đất nước ta, dân tộc ta, nhân dân ta bước vào một mùa Xuân đẹp nhất.

Blog Bùi Tín (VOA)

Phản hồi