WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Obama Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Obama”

Ngoại giao Obama: Quá khứ và tương lai

Ngoại giao Obama: Quá khứ và tương lai

Chương trình thì to lớn, mộng tưởng thì vĩ đại, nhưng thực hiện thì chẳng được bao nhiêu.

10:39:am 12/12/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Liên hệ giữa dải Gaza và chuyến công du Obama sang Châu Á

Liên hệ giữa dải Gaza và chuyến công du Obama sang Châu Á

… ngày tháng khai mào tranh chấp hoàn toàn nơi Do Thái chủ động nên không khỏi trở thành nghi vấn.

05:29:am 29/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Phát biểu của TT Obama tại Phiên họp thứ 67 Đại H.Đ LHQ

Phát biểu của TT Obama tại Phiên họp thứ 67 Đại H.Đ LHQ

Trụ sở LHQ, New York – Thưa Ngài Chủ tịch, ông Tổng thư ký, các đoàn đại biểu thành viên, quý Bà và quý Ông: Tôi muốn bắt đầu ngày hôm nay bằng cách kể với bạn về một người Hoa Kỳ tên là Chris Stevens. Chris sinh ra tại một thị trấn được gọi [...]

01:43:pm 28/09/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bắt đầu cuộc chạy nước rút

Bắt đầu cuộc chạy nước rút

Các chuyên gia bầu cử dự đoán 2 khu vực nắm quyết định thắng bại: vùng Northern Virginia

09:52:am 12/09/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thất nghiệp và nợ nần dưới thời Obama

Thất nghiệp và nợ nần dưới thời Obama

Tóm lại tỷ lệ thất nghiệp trung bình năm 2009 là 9 chấm, năm 2010 trung bình 9.6, năm 2011 trung bình 8.9, năm 2012 trung bình 8.2

12:00:am 08/09/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Những điều ông Obama phải làm

Những điều ông Obama phải làm

Ông Obama nổi tiếng là người có lối nói thuyết phục, ông Biden nổi tiếng là người ăn nói hoạt bát.

02:49:am 07/09/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »