WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Con đường phía trước [11]

Con đường phía trước [11]

Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm tuyệt vời để được sống. Trước đây, đã từng có không biết bao nhiêu cơ hội để làm được điều gì đó nhưng đều không thực hiện được. Và đây cũng là thời điểm tốt nhất chưa bao giờ có để cho ra đời các công ty mới, các nền khoa học tiến bộ như dược phẩm đã cải thiện chất lượng đời sống của con người, và để tiếp xúc với bạn bè và người thân.

12:01:am 19/03/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Con đường phía trước [10]

Con đường phía trước [10]

Ngày nay, tại nhiều nước các nhà lãnh đạo cấp cao đang đề ra kế hoạch khuyến khích đầu tư vào xa lộ thông tin. Sự cạnh tranh giữa các nước hoặc để chiếm vị trí dẫn đầu hoặc để không bị tụt hậu sẽ tạo ra một động lực rất mạnh mẽ trong việc phát triển xa lộ thông tin. Vì mỗi nước sẽ tìm những biện pháp tiếp cận khác nha, và mọi người sẽ theo dõi xem biện pháp nào tốt nhất.

12:01:am 26/02/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Con đường phía trước [9]

Con đường phía trước [9]

Những cộng đồng điện tử, với tất cả các thông tin cũng sẽ tạo ra nhiều vấn đề. Một số thể chế rồi cũng phải thay đổi khi các cộng đồng trực tuyến trở nên mạnh dần.

12:01:am 26/02/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Con đường phía trước [8]

Con đường phía trước [8]

Bất cứ sự truy nhập nào đến những nguồn thông tin vô tận đó đều mang lại lợi ích hơn là tác hại.

12:01:am 24/02/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Con đường phía trước [6]

Con đường phía trước [6]

Trên xa lộ thông tin, các tài liệu điện tử có khả năng làm được nhiều điều mà không một tài liệu trên giấy nào có thể làm được. Kỹ thuật về cơ sở dữ liệu rất mạnh mẽ của xa lộ giúp cho chúng lập thành mục lục và có thể truy tìn nhờ sử dụng phương pháp khai thác giao lưu.

12:01:am 22/02/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Con đường phía trước [7]

Con đường phía trước [7]

Những nhà quản lý của các công ty lớn, nhờ rồi sẽ bị hoa mắt về những khả năng mà kỹ thuật thông tin mang lại. Trước khi bắt tay vào việc đầu tư, hãy nhớ rằng một máy tính chỉ là một công cụ giúp giải quyết vấn đề đồng dạng mà thôi. Chứ nó không phải là một cái đũa thần có thể giải quyết mọi vấn đề như nhiều người từng nghĩ.

12:01:am 22/02/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Con đường phía trước [5]

Con đường phía trước [5]

Lợi ích to lớn của cuộc cách mạng máy điện toán cá nhân là cách nó làm cho con người có thêm sức mạnh. Phương tiện truyền thông liên lạc với giá rất rẻ của xa lộ thông tin càng làm sức mạnh đó của con người được tăng lên một cách cơ bản hơn.

12:01:am 21/02/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Con đường phía trước [4]

Con đường phía trước [4]

Chúng ta đã có một ý niệm tương đối rõ về các loại hệ thống dẫn đường mà chúng ta sẽ có trên xa lộ. Nhưng vẫn chưa chắc chắn là chúng ta sẽ đi qua những con đường nào. Tuy nhiên, chúng ta có thể đưa ra một vài dự báo.

12:03:pm 20/02/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Con đường phía trước [3]

Con đường phía trước [3]

Thành công là người thầy đáng sợ. Thành công quyến rũ những người thông minh nghĩ rằng họ không thể thất bại. Và thành công cũng là một hướng đạo viện không đáng tin cậy để hướng dẫn ta đi vào tương lai.

02:21:am 19/02/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Con đường phía trước [2]

Con đường phía trước [2]

Vào một thời điểm nào đó trong tương lai không xa, một sợi cáp đơn đi vào từng nhà sẽ có khả năng cung cấp tất cả dữ liệu số cho cả hộ gia đình.

12:01:am 18/02/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Con đường phía trước [1]

Con đường phía trước [1]

“Việc tiếp cận và sử dụng mạng lưới mới đó ra sao, cũng như triển vọng và những nguy hiểm của nó như thế nào là đề tài của quyển sách này”.

12:35:am 17/02/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »