“Tác giả”

Một thoáng Moscow

Một thoáng Moscow

Khi máy bay vừa chạm bánh xuống phi trường Moscow, tiếng vỗ tay nổi lên ầm ĩ, không biết là khen phi công hay cảm tạ Thượng Đế?

05:24:am 14/11/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »