“Tác giả”

Việt Nam Cộng Hòa sẽ chỉ còn trong sách sử [2]

Việt Nam Cộng Hòa sẽ chỉ còn trong sách sử [2]

Khi viết bài trước, tôi không nghĩ tôi sẽ viết tiếp bài này nhưng sau khi đọc những góp ý tôi lại nhẫy sinh ra ý muốn viết để chia sẽ những suy nghĩ cuả mình đến các Bác, các Chú, các Anh và các Bạn đọc, và mọi suy nghĩ của tôi không phản [...]

12:00:am 13/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam Cộng Hòa sẽ chỉ còn trong sách sử

Việt Nam Cộng Hòa sẽ chỉ còn trong sách sử

Cũng xin có ý kiến với tất cả đảng phái, tổ chức, cá nhân người Việt hải ngoại nên kết hợp với những tổ chức đấu tranh dân chủ trong nước thống nhất một biểu tượng đấu tranh mỗi khi kêu gọi, như là Hoa Nhài, Hoa Sen, Hoa Mai, v.v.

01:54:pm 05/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »