WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Hãy chuẩn bị hòa nhập vào khí thế & niềm tin của dân tộc

Hãy chuẩn bị hòa nhập vào khí thế & niềm tin của dân tộc

Một khi người dân đã có thể khẳng định sức mạnh của toàn dân thì mọi thành phần của dân tộc (dầu rằng có lúc từng đối kháng nhau) sẽ tự HOÀ NHẬP vào khí thế và niềm tin của toàn dân để cùng chuyển hóa thành MỘT TOÀN THỂ MỚI MẠNH MẼ NHƯNG ĐA DẠNG.

12:01:am 10/07/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Họa căn lớn nhất: Những mặc định của ĐCS về bản chất con người

Họa căn lớn nhất: Những mặc định của ĐCS về bản chất con người

Không có một giải pháp nào có thể cứu vớt được ĐCSVN và guồng máy cầm quyền đất nước dành riêng cho ĐCSVN. Chỉ có giải pháp để cứu vớt toàn thể dân tộc, trong có có đảng viên của ĐCSVN.

03:55:am 03/07/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tại sao dân tộc cần giải phóng và giải phóng khỏi cái gì?

Tại sao dân tộc cần giải phóng và giải phóng khỏi cái gì?

Tiếp theo bài: Cần chăng một cuộc cách mạng Giải phóng Dân tộc? Khi hát (hay nghe) bài Quốc Ca của Việt Nam hôm nay, với những lời “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước . . . Đường vinh quang xây xác quân thù.” có bao giờ nhân dân Việt Nam tự hỏi [...]

03:29:am 19/06/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cần chăng một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc?

Cần chăng một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc?

Nhưng không may cho dân tộc Việt Nam là giữa khoảng cách từ đầu chót mũi cho tới chỗ cơ hội dầu chỉ là một khoảng cách rất gần, gần “sát nút,” nhưng lại có một vách ngăn…

12:55:pm 09/06/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giải pháp toàn diện và triệt để

Giải pháp toàn diện và triệt để

Những nguồn lực kinh tế bị chính trị hóa toàn diện này đã, đang, và sẽ tiếp tục bị lạm dụng bởi những kẻ áp đặt “ý chí chính trị.” Chúng trở thành là công cụ để những nhân vật chóp bu trong bộ máy chính trị Việt Nam ban phát quyền lợi và quyền lực cho bộ hạ và theo đó cũng cố quyền lực và quyền lợi của chính mình.

12:01:am 30/05/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hãy can đảm làm một cuộc cách mạng để thay đổi từ gốc đến ngọn

Hãy can đảm làm một cuộc cách mạng để thay đổi từ gốc đến ngọn

Đất nước đã đến lúc cần phải làm một cuộc cách mạng thay đổi từ gốc tới ngọn, một cuộc đổi mới triệt để. Mỗi đảng viên, nếu không là một đại thiện nhân Gorbachev vì nhân dân và nhân loại thì cũng nên vì tương lai của con cháu mình và sự đau khổ của bá tánh mà khởi lòng từ bi đứng lên lìa bỏ ĐCSVN. Đừng để cho đến lúc máu phải chảy ngập đường vì lòng dân đã không còn kềm chế nổi thì quá muộn. Đừng đợi cho đến khi quốc phá gia vong thì quá muộn. Hãy cho chính mình một cơ hội làm một người lương thiện thực sự trung với nước hiếu với dân. Hãy cho thế hệ tương lai một cơ hội tự hào mình là công dân của nước Việt. Hãy lìa bỏ ĐCSVN! Đất nước này cần đến anh chị.

12:01:am 04/04/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đừng tránh xa chính trị

Đừng tránh xa chính trị

Hãy tham gia với quyết tâm “KHÔNG KHOAN NHƯỢNG CÁI XẤU ÁC” nhưng KHÔNG ĐỂ BỊ Ô NHIỄM BỞI HẬN THÙ. Hãy tham gia với MỘT TÌNH THƯƠNG LỚN và CHO MỘT ƯỚC MƠ LỚN.

12:01:am 18/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

“Bát Chánh Kiến” cho 1001 Ghonim của VN: Xin hãy vận dụng trên mỗi bước đường hiện thân lãnh đạo!

“Bát Chánh Kiến” cho 1001 Ghonim của VN: Xin hãy vận dụng trên mỗi bước đường hiện thân lãnh đạo!

Quan niệm một kẻ thắng phải có một kẻ thua (win/lose relationship) và người này có được một phần lợi thì người khác bị mất đi một phần vốn (zero-sum game) là cái nhìn của thế giới ngày hôm qua. Ngày hôm nay một quan hệ giữa hai đối tượng được gọi là tốt đẹp là một quan hệ

được đặt trên quan điểm cả hai đều thắng (win/win relationship).

01:03:am 17/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Không thể sử dụng bạo lực

Không thể sử dụng bạo lực

Có không ít người vẫn đặt niềm tin vào sức mạnh bạo lực trong cách mạng để thay đổi xã hội. Và như Huỳnh Thục Vy đã nhận xét, “dường như khi nói đến cách mạng chúng ta luôn liên tưởng ngay đến bạo lực. Những ai từng ngồi trong nhà trường xã hội chủ [...]

04:41:am 16/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Khi quyền lực người dân chưa được xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân thì Hiến pháp chỉ là đồ mã

Khi quyền lực người dân chưa được xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân thì Hiến pháp chỉ là đồ mã

Nhân đọc bài “Hiến Pháp Việt Nam Cần Được Sửa Đổi Một Cách Căn Bản” nội dung ghi lại cuộc phỏng vấn của Duy Ái dành cho ông Mai Văn Lĩnh, đăng trên trang mạng của đài VOA, tôi có một vài lời muốn gởi đến toàn dân và 1001 Ghonim của Việt Nam. KHI [...]

02:45:am 08/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Xin gởi tặng “Một Trang Tôn Kinh” cho 1001 Ghonim của Việt Nam sắp hiện thân lãnh đạo

Xin gởi tặng “Một Trang Tôn Kinh” cho 1001 Ghonim của Việt Nam sắp hiện thân lãnh đạo

Vừa rồi trong bài viết “1001 Ghonim Trong Cuộc Cách Mạng Không Lãnh Tụ” tôi có trích một đoạn thí dụ điển hình về thiên chức của “người lãnh đạo chân chính” trong tập sách của TS Hà Hưng Quốc và thí dụ đó đã nói về Wael Ghonim như sau: “Wael Ghonim không là [...]

12:01:am 03/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

1001 Ghonim trong cuộc Cách Mạng không lãnh tụ

1001 Ghonim trong cuộc Cách Mạng không lãnh tụ

“Trát lệnh lịch sử” đang được ban phát khắp nơi, lòng trời đang chiều theo bá tánh đáng tội nghiệp trên mặt địa cầu, thiên thời chính là những giờ phút này, còn 1001 Wael Ghonim của Việt Nam thì đang ở đâu sao chưa chịu hiện thân lãnh đạo?

12:01:am 01/03/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »