“Tác giả”

Tôi đi biểu tình

Tôi đi biểu tình

Đám đông đông lên. Khí thế lên. Chúng nó chận trước cổng Sứ quán. Đứng sát vào. Đó, sát vào hàng rào. Anh em hô!

12:01:am 02/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »