“Tác giả”

Hãy Cảnh Giác với “Bắc Triều”

Hãy Cảnh Giác với “Bắc Triều”

Tôi viết bài này khi đang bị kìm kẹp trong vòng nghiệt ngã của các lực lượng bảo thủ và tay sai cho Bắc Triều. Biết rằng, bài viết này không làm cho hào quang lấp lánh trên đầu tôi mà trái lại, càng đẩy tôi sâu thêm vào vòng nguy hiểm. Ngay như đối với một công thần của cách mạng, mà họ còn ngang nhiên tuyên bố xanh rờn : “… Sẵn sàng hy sinh Hoàng Minh Chính để bảo vệ chế độ”.

03:07:pm 07/09/01 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »