“Tác giả”

Khu vực kinh tế tư nhân (2)

Khu vực kinh tế tư nhân (2)

Tất cả cho thấy, khu vực DNTN, dù có nhiều khó khăn như nguồn lực kém, bị phân biệt đối xử trong quyền tiếp cận các nguồn lực tài chính, đất đai, khoáng sản…, và trải qua nhiều khó khăn lớn như chịu tác động của đợt lạm phát năm 2007, khủng hoảng tài chính thế giới 2008 – 2009, nhưng có một sức sống mãnh liệt và vẫn đóng góp lớn đến không ngờ cho nền kinh tế Việt Nam.

01:00:am 24/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Khu vực kinh tế tư nhân (1)

Khu vực kinh tế tư nhân (1)

Loạt 3 bài về khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) chứng minh tính năng động, sự hiệu quả, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước và cán cân thương mại của những doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thường thuộc qui mô vừa và nhỏ, không được hưởng những đặc quyền đặc lợi [...]

01:17:am 19/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Kinh tế Việt Nam, thành tựu và bất cập (2)

Kinh tế Việt Nam, thành tựu và bất cập (2)

Chính vì quá hồ hởi mà những bất cập trong nền kinh tế Việt Nam ló dạng. Chúng ta thử xem lại kinh tế Việt Nam 5 năm qua. Hai sự kiện quan trọng: một là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và hai là việc Việt Nam gia nhập WTO (2007). Sau ba [...]

12:01:am 24/09/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Kinh tế Việt Nam, thành tựu và bất cập (1)

Kinh tế Việt Nam, thành tựu và bất cập (1)

Vài năm đầu thời Đổi Mới, tình hình kinh tế Việt Nam thật bấp bênh. Không còn viện trợ của Liên Xô, lại vừa có chiến tranh biên giới với ông anh láng giềng Trung Quốc, Việt Nam gần như kiệt quệ sau cuộc chiến gần 30 năm. Cơ sở sản xuất chưa có bao [...]

12:01:am 23/09/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tiền đồng đi về đâu?

Tiền đồng đi về đâu?

Ngân hàng Việt Nam (NHVN) vừa phá giá tiền đồng khoảng 2%, từ mức 18.544 tới 18.932 đồng/USD. Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm 2010, và không là một bất ngờ. Chuyên gia tài chính thế giới cũng như Ngân hàng Á Châu đã dự báo sự cố phá giá, và chẳng [...]

12:01:am 23/08/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vốn xã hội, nguy cơ phá sản?

Vốn xã hội, nguy cơ phá sản?

Phân bố lợi tức ở Việt Nam chênh lệch khá trầm trọng giữa thị dân và nông dân, giữa những vùng kinh tế, giữa những khâu sản xuất, những loại xí nghiệp. Về mặt thông tin (chính trị-kinh tế-xã hội) đến đại chúng, không thể nói nó hoàn hảo và đầy đủ.

07:53:am 11/02/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »