WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Nhân quyền há phải đồ trang sức

Nhân quyền há phải đồ trang sức

Hãy mở to mắt nhìn vào lịch sử chừng dăm bảy năm gần đây thôi, chẳng cần phải nghĩ xa xôi đến thời Kiệt Trụ vớ vẩn nào, và sẽ thấy cái nhầm của anh nào đó đã dẫn đường cho anh ta chui vào ống cống.

12:07:pm 16/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Người đi và gánh nặng còn lại

Người đi và gánh nặng còn lại

Tôi đến từ lúc 5 giờ. Vì tôi hình dung đường sẽ bị chặn, phải đi sớm để vào cho trót lọt. Hóa ra sớm quá.

03:08:am 13/10/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Tiền không phải vỏ hến!

Tiền không phải vỏ hến!

Đối với một nước nghèo như nước ta, học sinh còn phải đu dây đến trường, tại các bệnh viện, trẻ em phải nằm 3 người một giường, nhiều nơi các em phải nhịn đói đi học… thì đây là một số tiền cực lớn

03:52:am 15/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chuyện ô nhục và chuyện cao cả

Chuyện ô nhục và chuyện cao cả

Trò chuyện giữa luật sư Dương Hà và nhà giáo Phạm Toàn

01:12:pm 05/04/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thư gửi cô giáo – nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Thư gửi cô giáo – nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Năm nào cũng vậy, Ngày Nhà giáo qua đi, và cứ còn y nguyên câu hỏi về cô giáo dạy văn và học trò học văn. Sắp đến Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, như một thói quen, chị biên tập viên một tờ báo “phía kia” lại gọi điện tới “phía này”, với chẳng [...]

02:11:am 19/11/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »