“Tác giả”

Tiêu Dao Bảo Cự: Người đi tìm bão

Tiêu Dao Bảo Cự: Người đi tìm bão

Ông phải là một trong những người lãng mạn cách mạng cuối cùng của thời đại lôi thôi quốc-cộng này. Ngày còn trẻ, ông dấn thân tranh đấu và chịu tù đày trong chế độ trước. Ở tuổi trung niên, ông bị khai trừ và lãnh biết bao đày đoạ trong chế độ này từ [...]

11:20:pm 20/02/10 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »