WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

GM Hoàng Đức Oanh và biến cố Song Ngọc

GM Hoàng Đức Oanh và biến cố Song Ngọc

Chúng ta không thể sống đạo, tức là tìm những điều hay lẽ phải, mà lại không quan tâm tới sự dữ và sự bất công đang tràn lan trên quê hương.

03:55:pm 23/02/17 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

BCT Đảng CSVN ‘đốt giai đoạn’ trong việc thi hành Nghị Quyết 36

BCT Đảng CSVN ‘đốt giai đoạn’ trong việc thi hành Nghị Quyết 36

Vì tính cách phức tạp và cũng vì cung cách hành xử lươn lẹo không theo quy luật bình thường của Hànội, thật khó đưa ra được một hình ảnh sáng sủa

01:53:am 13/12/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Suy nghĩ về những chuyện như “đùa” nhưng rất nguy hiểm ở Little Sàigòn!

Suy nghĩ về những chuyện như “đùa” nhưng rất nguy hiểm ở Little Sàigòn!

Trước khi phải ứng phó trước một tình huống tế nhị như thế, thiết tưởng L/UB và các tổ chức trong cộng đồng cũng nên hội họp, trao đổi ý kiến

02:38:am 29/11/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Dzũng trong lòng người ở lại

Việt Dzũng trong lòng người ở lại

* Vài hạt sạn cần đãi lọc Những dòng cuối về Việt Dzũng 10 giờ 35 phút sáng Thứ Sáu 20-12-2013, giữa lúc mọi người đang rộn ràng chuẩn bị đón mừng ngày kỷ niệm Đấng Cứu Thế giáng sinh để cứu độ muôn dân, Việt Dzũng thở hơi cuối cùng trên đường đến bệnh [...]

05:38:am 07/01/14 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vài ý nghĩ về “Đơn Tự Thú” của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn

Vài ý nghĩ về “Đơn Tự Thú” của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn

Nhưng những suy tư, trăn trở về cảnh ngộ của tiến sĩ họ Cù, một sáng kiến độc đáo và cũng là sáng kiến có khả năng dập tắt tương lai bỗng dưng loé lên trong cõi mịt mùng nơi tiềm thức của chàng trai Quảng Nam, quê hương của biết bao anh hùng tuấn kiệt.

03:24:am 02/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Khi tình người cạn kiệt…

Khi tình người cạn kiệt…

Trần Phong Vũ giới thiệu tác phẩm “Một Thời Oan Trái” của nhà văn Phan Lạc Tiếp do Tiếng Quê Hương ấn hành

04:38:pm 14/03/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »