“Tác giả”

Thế đứng quốc dân

Thế đứng quốc dân

Cũng là tại cái nước nhỏ đua theo các thế lực bên ngòai, đòi đứng vào hàng ngũ quốc tế vô sản, chọn phục vụ cho tổ quốc lớn xhcn của thế giới đại đồng, một thiên đường cộng sản không ranh giới… Cả một lớp người ưu tú của đất nước lòng đầy lý tưởng từ giã gia đình ra đi làm cách mạng, không phải chỉ cho dân tộc nhưng là cách mạng quốc tế mới oai!

01:01:am 18/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Một chỗ đứng trong lòng dân tộc

Một chỗ đứng trong lòng dân tộc

Trước bàn thờ Tổ Quốc, trước hồn thiêng sông núi, trước anh linh các anh hùng liệt nữ của Lịch Sử nước nòi… hãy cất cao lời thề “Sống vì Dân vì Nước, chết vì Nước vì Dân”, để được có một chỗ đứng trong lòng dân tộc!

12:01:am 02/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tuổi trẻ Việt Nam và Tổ Quốc

Tuổi trẻ Việt Nam và Tổ Quốc

Tổ Quốc, Đất Nước, Dân Tộc…. gắn liền với Độc Lập, Thống Nhất, Hòa Bình, Tự Do, Dân Chủ, Phát Triển, Tiến Bộ, Hạnh Phúc, Ấm No… Ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng đó là điều “đương nhiên” phải như thế! Ấy thế mà cho đến giờ này những điều “đương nhiên” ấy vẫn [...]

12:01:am 19/10/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »