“Tác giả”

Di sản của Tuấn

Di sản của Tuấn

TBT mới tới thay, dường như đã có sự thay đổi “thấy rõ” ở VietnamNet.

03:25:am 21/05/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Làm mùa hè, lộc trăm năm: Bài toán khó cho kẻ sĩ

Làm mùa hè, lộc trăm năm: Bài toán khó cho kẻ sĩ

Lời mở đầu: tác giả bài này là một người sống ở nước ngoài, phản ánh suy nghĩ của người trí thức gốc Việt đang sống ở nước ngoài về hiện tình và tương lai nước Việt. Mục đích không nhằm đả kích một ai mà chỉ gợi lên một vài suy nghĩ về vai [...]

01:01:am 20/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »