Home » 08:00:pm 07/03/05 Đăng ngày “March, 2005”

Những bức tường lòng

Những bức tường lòng

Khi còn bị phân chia bởi “bức tường ô nhục”, người dân Ðông Ðức hay kể lén câu chuyện sau đây: “Có một con chó chui tường từ Ðông sang Tây. Thấy khách lạ nên lũ chó bên Tây Ðức xúm xít lại, tíu tít hỏi thăm: – Bên ấy có hội bảo vệ súc [...]

08:00:pm 07/03/05 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »