WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:45:pm 05/11/12 Đăng ngày “November 5th, 2012”

Thư từ trong nước: Bạn dân hay tai họa cho dân?

Thư từ trong nước: Bạn dân hay tai họa cho dân?

Ông Anh ngay từ khi đến nhận chức vụ bộ trưởng, chúng tôi đã lo ngại rằng ông không đủ trình độ chuyên môn trong ngành để đảm nhiệm một chức vụ nặng nề, hệ trọng đến vậy.

02:45:pm 05/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

1 ngày trước bầu cử: Làm sao có được 270 phiếu của cử tri đoàn?

1 ngày trước bầu cử: Làm sao có được 270 phiếu của cử tri đoàn?

Làm sao ứng viên Cộng Hòa có được 79 phiếu quan trọng như tờ TIME dự đoán?

09:33:am 05/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Chúng ta đều ở trong rọ

Chúng ta đều ở trong rọ

Là chúng ta, những người viết blog sẽ có thể bị bắt bất cứ lúc nào khi mà cơ quan an ninh muốn.

09:18:am 05/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960

Cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960

Có thể nói cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960 là tiếng chuông báo động công khai cho chế độ Diệm về những phản đối tiềm tàng trong các tầng lớp dân chúng khác nhau, nhưng rất tiếc sau khi dẹp yên cuộc đảo chánh, tổng thống Diệm chẳng mấy quan tâm đến tiếng chuông báo động nầy. Phải chăng vì vậy mà cuối cùng chế độ Diệm kết thúc một cách bi thảm năm 1963?

12:01:am 05/11/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Bài học yêu nước qua tấm gương Ngô Đình Diệm

Bài học yêu nước qua tấm gương Ngô Đình Diệm

Tổng thống Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu bị các tướng đảo chánh mà Tổng thống Johnson gọi là “bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa” (a goddam bunch of thugs) ra lệnh giết chết trên chiếc xe M113…

12:00:am 05/11/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyện người phụ nữ da đỏ bị bỏ quên trên hải đảo San Nicolas

Chuyện người phụ nữ da đỏ bị bỏ quên trên hải đảo San Nicolas

Hải đảo San Nicolas cũng là trung tâm câu chuyện thương tâm của một người phụ nữ da đỏ từng bị bỏ quên và sống một mình ở đó 18 năm, trước khi được thuyền trưởng, cũng là nhà buôn bán da thú George Niveder tìm thấy năm 1853 và đưa vào bờ …

12:00:am 05/11/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »