Home » Chủ nghĩa Dân tộc Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Chủ nghĩa Dân tộc”

Từ Chủ nghĩa Thực dân đến Chủ nghĩa Dân tộc sang Chủ nghĩa Cộng sản (Kết)

Từ Chủ nghĩa Thực dân đến Chủ nghĩa Dân tộc sang Chủ nghĩa Cộng sản (Kết)

Tiếp theo phần I và II Chính sách Tự-Thuộc-địa (Auto-colonization) của cộng sản Khi tôi viết bài về Hội chứng hậu thuộc địa, tôi nghĩ rằng người đọc chưa chia xẻ hết được những hậu quả khôn lường của chế độ hậu thuộc địa. Đó là cái gia tài để lại quá nặng nề sau [...]

07:40:am 03/09/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Từ Chủ nghĩa Thực dân đến Chủ nghĩa Dân tộc sang Chủ nghĩa CS [2]

Từ Chủ nghĩa Thực dân đến Chủ nghĩa Dân tộc sang Chủ nghĩa CS [2]

Các nước thuộc địa lợi dụng tình trạng rối rắm của các nước đế quốc đã đứng lên đòi quyền tự trị và độc lập dân tộc.

08:14:am 24/08/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »