Home » China Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “China”

Chết dưới tay Trung Quốc [1]

Chết dưới tay Trung Quốc [1]

Trong sách này, chúng tôi sẽ nêu một cách hệ thống các dạng Chết dưới tay Trung Quốc chính – từ kỷ lục kinh hoàng về an toàn sản phẩm và sự hủy hoại nền kinh tế Mỹ đến sự gia tăng của chủ nghĩa thực dân Trung Quốc, sự tăng cường quân sự nhanh chóng của Trung Quốc, và các hoạt động gián điệp mạnh mẽ và trắng trợn.

12:10:am 16/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »