Home » Giác Không Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Giác Không”

Chùa Không Pháp

Chùa Không Pháp

Để ý mấy tuần nay nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc, bữa nay thấy chàng trai nọ gương mặt đầy căng thẳng bước ra cổng, ông lão gác cổng Giác Không bèn ngừng quét sân, ngẩng lên chào chàng trai nọ, rồi hỏi: – A Di Đà Phật! Chú lại đi dạo? Chàng trai [...]

01:58:pm 19/08/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »