Home » James Webb Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “James Webb”

James Webb: Hoa Kỳ cần có thái độ cứng rắn đối với TQ tại biển Đông

James Webb: Hoa Kỳ cần có thái độ cứng rắn đối với TQ tại biển Đông

Lịch sử chứng tỏ rằng trước hành động gây hấn mà ngồi yên thì tình thế chỉ càng ngày càng xấu hơn.

03:40:pm 21/08/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »