WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Trương Tấn Sang Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Trương Tấn Sang”

Chủ tịch Sang cảnh báo tồn vong chế độ

Chủ tịch Sang cảnh báo tồn vong chế độ

Hôm 25/11, Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng tiếp xúc với cử tri ở TP. HCM để nghe về văn hóa từ chức và tình trạng tham nhũng tràn lan.

05:35:pm 27/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư độc giả: Có hay không kẻ cõng rắn cắn gà nhà?

Thư độc giả: Có hay không kẻ cõng rắn cắn gà nhà?

Nhân dịp quốc khánh, ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có bài đăng trên báo Tuổi trẻ, gọi là “cảm xúc đặc biệt”. Tôi không nói về cách diễn đạt, về câu cú ngữ pháp ở mức cậu học trò như nhiều mạng đã nói. Tôi chỉ bức xúc về câu của ông Trương [...]

02:16:am 05/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Kịch tính và kịch bản

Kịch tính và kịch bản

Nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam đang phân hóa nghiêm trọng. Nhiều kịch tính 1) Đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhân danh Trưởng ban chống tham nhũng, một Ủy ban sắp được chuyển giao về Bộ Chính Trị theo đại hội Đảng vừa qua, vội vã họp báo “khen” Bộ Công an [...]

08:27:am 30/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đơn thư của gia đình ông Cù Huy Hà Vũ gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Đơn thư của gia đình ông Cù Huy Hà Vũ gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Các Đơn này của ông Cù Huy Hà Vũ tố cáo Giám thị Lường Văn Tuyến: – Xâm phạm quyền kháng án của ông Cù Huy Hà Vũ bằng cách không chuyển cho ông Cù Huy Hà Vũ 10 tài liệu mà cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án đã dùng làm [...]

01:37:pm 28/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cuộc đấu đá giữa các nhóm quyền lực

Cuộc đấu đá giữa các nhóm quyền lực

Tình hình chính trị ở Việt Nam bỗng nhiên sôi động. Một nhân vật kinh tế – tài chính rất có thế lực, đang vùng vẫy bỗng bị sa lưới. Ông Nguyễn Đức Kiên, ông «Bầu Kiên», ông «Kiên Bạc» – do đầu tóc bạc trắng của ông – hay «bố già Kiên» bị cảnh [...]

12:00:am 28/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cú đấm knock-out của Trương Tấn Sang-Nguyễn Phú Trọng

Cú đấm knock-out của Trương Tấn Sang-Nguyễn Phú Trọng

Không loại trừ sẽ có tình huống Dũng mua chuộc Trọng và đập Sang chí tử, hay Sang bắt tay Dũng và cho TBT ngồi chơi xơi nước.

12:00:am 28/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ai, những ai đang cõng rắn cắn gà nhà?

Ai, những ai đang cõng rắn cắn gà nhà?

Nước là của Đảng Cộng Sản, nên chỉ có những lãnh tụ tối cao của đảng mới có khả năng bán nước

07:41:am 24/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »