|

607800

Trường tiểu học Trung Lập Thượng - nơi xảy ra sự việc - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

Phản hồi