WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trả lời bạn

Anh than thở với tôi
Sao thằng Minh công an ác thế!
Biết phải chia sẻ với anh làm sao cho dễ?
Tôi phải đi từ đầu.

Tôi hỏi anh,
Có một thằng người bình thường như tôi với anh
Với tất cả hỉ, nộ, ái, ố
Cũng có vợ, con, bạn bè cùng đồng cam cộng khổ
Nhưng vì cơn cuồng vọng quyền lực
Nó giết vợ, vất con, thủ tiêu bạn bè một thời ý hợp tâm đầu
Hãy nói cho tôi nghe nó là thằng nào?
-    Nó là kẻ bất nhân!

Tôi hỏi anh
Nếu có một thằng khi thuở hàn vi
Được nhiều người mến yêu nuôi dưỡng
Bảo bọc, lo toan cho từng cái ăn cái uống
Chở che tránh mọi kẻ thù
Nhưng, khi thâu tóm được quyền lực trong tay
Lại đang tâm giết sạch những người từng cưu mang nó
Lừa gạt người khác bằng những giọt lệ nhỏ
Như thể thành tâm sám hối ăn năn
Anh nói đi, nó là gì?
-    Nó là kẻ bất nghĩa!

Tôi hỏi anh
Một thằng nhải ranh như tôi với anh
Mà dám mày tao với đức thánh Trần nơi đền Kiếp Bạc
Cao giọng xưng hô với Ngài là tôi với bác
Tự đại cho rằng đức thánh Trần chỉ đưa được Dân Tộc thoát khỏi ghềnh thác
Còn chính nó mới đưa được năm châu đến chổ đại đồng
Tôi coi nó như một thằng ngông
Nhưng anh hãy nói cho tôi nghe nó thế nào?
-    Nó là kẻ bất lễ!

Còn nữa,
Một chủ thuyết hoang tưởng như chiếc bánh vẽ trên bầu trời châu Âu
Nó tưởng thật rồi mang về lừa mỵ cả một Dân Tộc
Đẩy anh em, bạn bè vào cuộc chiến nồi da xáo thịt tàn khốc
Mất hàng triệu mạng người và biết bao cảnh điêu linh
Hãy nói đi anh, nó là loại người gì?
-    Nó là kẻ bất trí!

Thôi, đủ rồi
Không cần nói thêm nó bất tín với tôi, anh
Với bạn bè nó và với cả dân tộc
Cả anh và tôi đều là những thằng rõ ngốc!
Đã một thời coi nó như một vị cha già
Cơn mê ấy tôi và anh đã đi qua
Nhưng cũng còn khối thằng không chịu tỉnh
Vẫn còn thi đua nhau học tập theo gương cái thằng hội đủ năm cái bất
Thì làm sao không ác được anh ơi!

Thằng Minh nay nó đạp thẳng mặt người
Là vì còn đeo nặng thằng Minh xưa anh ạ!

24/07/2011
Nguyễn Ngọc Quang

© Đàn Chim Việt

2 Phản hồi cho “Trả lời bạn”

 1. Hứng Bất Tử says:

  BÀI THƠ TUYỆT CÚ MÈO,
  BRAVO NGUYỄN-NGỌC-QUANG !
  TUI VỐN NÒI LƯỜI VIẾT
  HỨNG BẤT TỬ, LÀM GAN …

  hbt
  26-7-2011

 2. Nhật Hồng says:

  Có lý . Cần bắt chước ngón ‘ quốc xong dông ” của cụ Minh Trần Dân Tiên nửa !
  Thăng cho Minh công an 1 lon vì có phẩm chất diệt dân đen giống Dũng tham nhũng diệt người yêu nước luật sư Hà Vũ .

Phản hồi