|

185715_10151317888228808_1585376785_n

Phiên tòa 'công khai'
thanhnien_congigiao1
Người Buôn Gió vẫn băt tin. bức ảnh cuối cùng post từ cửa khách sạn, nơi khoảng 20 công an canh giữ bên dưới hôm 7/1/2013

Phản hồi