|

con ve

Con ve ve đang chuyển thể (lột Xác)
Nhục thân của 2 vị đại sư Vũ khắc Trường (bên trái) và Vũ Khắc Minh ở chùa Đậu

Phản hồi