|

TLS RenaBitte_07072013_466

Bà tân TLS Rena Bittẻ và BS Nguyễn Quốc Quân
Cà phê mạn đàm với các thành viên của Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ
Từ trái qua phải : DS Eva Nguyễn, bà TLS Rena Bittẻ, BS Nguyễn Quốc Quân, cô Tường Vi và BS Đỗ Minh Thiệu

Phản hồi