WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

TNS John McCain gặp các nhà hoạt động Việt Nam

Nhóm Thượng nghĩ sĩ Hoa Kỳ John McCain, Jack Reed, Dan Sullivan và Jini Ernst vừa có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý, đoàn đã có cuộc tiếp xúc với một số nhà hoạt động tại Việt Nam như blogger Nguyến Chí Tuyến (tức Anh Chí hay Chí Râu), nhà báo tự do Đoan Trang, nhà hoạt động trẻ tuổi Nguyễn Đình Hà…

Dưới đây là phần tường thuật của Nguyễn Chí Tuyến trên Facebook cá nhân:

Trong các cuộc gặp gỡ để trao đổi về tình hình dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, các cá nhân được mời dù với tư cách cá nhân hay tư cách đại diện cho hội nhóm thì đều phát biểu trên tình hình chung.

Trong cuộc gặp ngày hôm qua với đoàn các Thượng nghị sỹ của Ủy ban Quân Vụ Thượng viện Hoa Kỳ: John McCain, Jack Reed, Dan Sullivan và Jini Ernst, các thành viên phía các công dân Việt Nam cũng đều phát biểu trên nguyên tắc ấy.

Cá nhân tôi (Nguyễn Chí Tuyến) khi trả lời câu hỏi của ngài TNS J. Reed “Theo các bạn điều gì là quan trọng nhất vào lúc này để thúc đẩy dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam?” thì tôi có trả lời rằng “Qua kinh nghiệm đấu tranh thực tế, cá nhân tôi thấy việc người dân Việt Nam được phép thành lập các hội nhóm xã hội dân sự và được sinh hoạt ợp pháp mà không bị đàn áp, phá rối trên thực tế là quan trọng nhất. Bởi vì, theo chúng tôi, việc của người Việt Nam phải do chính người Việt Nam tự giải quyết và đấu tranh để đạt được. Mọi sự giúp đỡ của quốc tế cũng chỉ là giúp đỡ. Nếu các hội nhóm xã hội dân sự được hoạt động công khai và không bị đàn áp thì chúng tôi tin người dân Việt Nam sẽ ngày càng hiểu biết và có cơ hội thực hành các quyền công dân của mình trong cuộc sống”.

Trước đó, Nguyễn Đình Hà cũng trình bày về việc ủng hộ Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Sau đó, ngài TNS D. Sullivan có đặt ra 02 câu hỏi, một trong 02 câu hỏi đó là: “Trong hai ngày làm việc vừa qua với các quan chức chính quyền Việt Nam, tôi thấy quan điểm của họ cũng trùng với quan điểm của các bạn. Vậy tại sao họ lại đàn áp, đánh đập, sách nhiễu, bỏ tù các nhà hoạt động?“. Tôi đã trả lời câu hỏi của ông rằng: “Trong gien của mỗi người Việt chúng tôi khi sinh ra, dù ít hay nhiều cũng đã được tiêm một liều vắc xin chống lại người Hán phương Bắc từ hàng nghìn năm nay. Chính vì vậy, đứng trước nguy cơ chủ quyền bị đe dọa, lãnh thổ lãnh hải bị xâm lấn, dù ít hay nhiều thì những người cầm quyền Việt Nam họ cũng phải cần sự giúp đỡ và cần vũ khí để phòng vệ. Còn về việc tại sao họ vẫn ra tay đàn áp, đánh đập, bỏ tù chúng tôi, những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, thì là vì họ sợ sự lớn mạnh của chúng tôi sẽ đe dọa đến vị trí độc tôn quyền lực của họ. Họ không muốn mất quyền lực mà họ đang nắm giữ“. Sau đó, luật sư Trần Thu Nam cũng bổ sung là do họ thường hay nói một đằng và làm một nẻo.

Đối với câu hỏi của ngài TNS J.McCain về việc liệu Hoa Kỳ có thể giúp được gì cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam thì nhà báo Đoan Trang cũng như mọi người đều nói rằng “Chúng tôi chỉ thực thi các quyền dân sự, quyền công dân của mình đã được ghi trong Hiến pháp và các Bộ luật của Việt Nam cũng như các Công ước Quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia ký kết và là một thành viên. Chúng tôi mong muốn các phái đoàn ngoại giao, các nước nói chung cũng như Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nói riêng khi làm việc với chính quyền Việt Nam hãy làm sao để họ phải thực hiện đúng như cam kết chứ không chỉ bằng lời nói hay các con chữ trên giấy tờ”.

Đó là một số ý chính mà tôi và các bạn tôi đã phát biểu trong cuộc gặp mặt ngày hôm qua với đoàn các Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ tại tư gia ông Đại sứ Hoa Kỳ. Các bạn (đặc biệt là các bạn đấu tranh ở trong nước) có đồng ý với quan điểm phát biểu của chúng tôi không? Nếu khác, xin được lắng nghe sự góp ý mang tính xây dựng để tôi sẽ tiếp thu cho những dịp làm việc tương tự trong thời gian tới.

Ảnh FB Nguyễn Chí Tuyến

Ảnh FB Nguyễn Chí Tuyến

Phản hồi