WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhiều tờ rơi được phát tán ở Sài Gòn và một số tỉnh phía Nam

Đàn Chim Việt: Một nhóm với danh xưng là “Nhóm Thanh niên Hành động vì Đất nước” trong những ngày qua đã viết nhiều dòng chữ mang nội dung khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như “HS- TS – VN” tại nhiều nơi công cộng và chụp hình phát tán trên mạng.

Nay, cũng nhóm này gửi tới chúng tôi một số hình ảnh về những tờ tơi được rải và dán  tại một số nơi như Tp. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận.v.v.

Người ký tên thay mặt cho nhóm là Nguyễn Văn Tân. Rất có thể đó không phải là tên thật, nhằm tránh sự truy tìm của chính quyền.

Một số hành động tương tự từng diễn ra trong quá khứ như mặc áo phông tin bản đồ Việt Nam với dòng chữ “Hoàng Sa- Trường Sa- Việt Nam” đã bị công an hạch hỏi, sách nhiễu và truy tìm nguồn gốc.

Trong một diễn biến khác, cô Phạm Thanh Nghiên, trú quán tại Hải Phòng, hiện đang ngồi tù vì một số hoạt động đối kháng trong đó có việc tọa kháng tại gia với dòng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”.

Dưới đây là một số hình ảnh:

© Đàn Chim Việt

26 Phản hồi cho “Nhiều tờ rơi được phát tán ở Sài Gòn và một số tỉnh phía Nam”

  1. cang says:

    NGƯỜI VIỆT NAM, TRÍ THỨC VN… HIỆN GIỜ CHỈ CÓ THỂ “LIẾM GÓT” DÂN TÔC CAMPUCHIA.Đó là sự thật.

Phản hồi