“Tác giả”

Nho giáo và những ngộ nhận về Khổng Tử

Nho giáo và những ngộ nhận về Khổng Tử

Ở vào thế kỷ 21 này rất ít người còn muốn nói đến đạo lý Khổng-Mạnh vì cho là: – Đạo lý Khổng-Mạnh đã lỗi thời, đã thuộc về quá khứ, không còn thích hợp với thời đại văn minh hiện đại nữa. – Đạo lý Khổng-Mạnh thuộc về văn hoá của Tàu mà Tàu [...]

02:46:am 30/04/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Dân tộc nào định mạng đó

Dân tộc nào định mạng đó

1. Tại sao có sự khác biệt về đời sống của người dân trong các quốc gia trên trái đất ? Làm người dân của một nước nhược tiểu, nghèo khổ, thua kém và bị đè đầu, cưởi cổ bởi một bè lũ bất nhân và bất lương, đôi khi chúng ta cũng đau buồn [...]

09:37:am 30/04/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »