“Tác giả”

Vương triều Lý dưới góc nhìn của tiểu thuyết gia Hoàng Quốc Hải

Vương triều Lý dưới góc nhìn của tiểu thuyết gia Hoàng Quốc Hải

Vương triều Lý khởi đầu vốn hào sảng với bao công tích lẫy lừng như thế, vậy mà, cuối cùng, Lý Chiêu Hoàng phải gạt lệ đem cơ đồ hai trăm mười sáu năm dâng cho họ Trần.

01:51:am 12/09/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

“Lửa đắng”, sự lệch pha trong thế cờ cải cách hành chính

“Lửa đắng”, sự lệch pha trong thế cờ cải cách hành chính

Người đọc dễ dàng nhận thấy, nhân vật chính được Nguyễn Bắc Sơn chăm sóc luôn có tần số xuất hiện cao trong “Lửa đắng” là Trần Kiên. Khởi đầu sự nghiệp với tư cách kỹ sư, quản đốc phân xưởng, đến chức vụ Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành [...]

12:00:am 10/09/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »