“Tác giả”

“Việt liều” yêu nước (?) Nguyễn Hữu Liêm

“Việt liều” yêu nước (?) Nguyễn Hữu Liêm

Và cũng chính trong dịp nầy, NHL đã dám “đá giò lái”VC! , Là người đã được đảng CSVN tin tưởng, NHL lại dám nhận xét phiên tòa nầy là một phiên tòa tiền chế

03:24:am 19/02/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »