“Tác giả”

Thăm dò dư luận về lạm thu trong thủ tục lãnh sự

Thăm dò dư luận về lạm thu trong thủ tục lãnh sự

Có phải Người Việt Nam không có ý kiến? Người Việt Nam chấp nhận bất công? Người Việt Nam phản ứng như một cỗ máy? Hay đây chính là sự tinh khôn của Người Việt Nam lựa chọn sự im lặng?

01:44:pm 10/05/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Thế giới nghiêng mình trước sự ra đi của Vaclav Havel

Thế giới nghiêng mình trước sự ra đi của Vaclav Havel

Václav Havel ra đi nhân loại mất đi một chính trị gia lỗi lạc, mất đi một nhŕ văn hóa, mất đi một nhŕ dân chủ, một ngýời đấu tranh không mệt mỏi cho nhân quyền.

12:00:am 25/12/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Viếng Tổng thống Václav Havel

Viếng Tổng thống Václav Havel

04:16:pm 21/12/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Tôi không cô đơn khi biểu tình một mình

Tôi không cô đơn khi biểu tình một mình

Tôi chỉ hiện diện một cách hòa bình để chúng ta nhìn thấy rõ hơn sự bất công, vô lý của giới cầm quyền…

07:21:am 20/11/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vì sao tôi biểu tình?

Vì sao tôi biểu tình?

Tôi đã thông báo cho họ việc xuống đường của tôi nếu như họ không đáp ứng đòi hỏi của tôi theo pháp luật trước ngày 16/11

07:16:am 14/11/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »