“Tác giả”

Sức mạnh của chủ nghĩa ngu dân

Sức mạnh của chủ nghĩa ngu dân

Vốn thích nhạc không lời nhưng đôi khi tôi vẫn nhớ về một câu hát cũ, “Anh ở đầu sông, em cuối sông. Chung nhau dòng nước Vàm Cỏ Đông…” Lãng mạn sao, những cặp tình nhân cùng uống chung một dòng nước. Và hạnh phúc thay những kẻ có thể sống cả đời bên [...]

05:12:pm 03/07/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chân dung người hàng xóm

Chân dung người hàng xóm

Cái cửa kia thông sang gian gác nhà Lý Ung nên phải trát kín đi. Lão ấy mặt dơi tai chuột, gian giảo lắm.

01:18:am 01/10/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Lột trần chế độ CS

Lột trần chế độ CS

  Đối với thế giới, uy tín của chính quyền cộng sản Việt Nam đã mất từ lâu, mất một phần khi xảy ra cuộc chiếm đóng Cambodia, mất toàn phần khi làn sóng thuyền nhân tràn lên các đại dương và xác chết của họ trôi khắp bãi bờ các quốc gia khác. Với [...]

03:35:am 04/04/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vùng lên, hỡi các nô lệ ở thế gian!

Vùng lên, hỡi các nô lệ ở thế gian!

Có thể ví hai chàng trai và cô gái đứng sau vành móng ngựa của toà án tỉnh Trà Vinh ngày hôm nay như đoạn phim chiếu lại hình ảnh người cộng sản những năm cuối thập kỉ 30 sang thập kỉ 40 khi họ đứng sau vành móng ngựa của các toà án thực dân,

03:48:pm 17/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lịch sử xoá bỏ, tiêu diệt lịch sử

Lịch sử xoá bỏ, tiêu diệt lịch sử

Trừ Thượng đế, không một người bằng xương bằng thịt nào có thể đoán chắc tương lai của một dân tộc

12:47:pm 08/05/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »