WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Không có cái gọi là “từ Hán Việt”

Không có cái gọi là “từ Hán Việt”

Cái to nhất ngăn trở ta dám nhận lại tài sản vô giá này là thói nô lệ, thói tự kỷ ám thị nặng nề khiến ta vô thức đẩy nhiều di sản quý báu của tổ tiên cho người ngoài để rồi cúc cung làm chú học trò ngu ngơ, bị đè bẹp dưới cái bóng hoang tưởng!

11:01:am 04/02/14 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lại nói về hòn đá lạ ở Đền Hùng

Lại nói về hòn đá lạ ở Đền Hùng

…việc đặt đạo bùa giải trừ tai họa ở Chính điện Đền Hùng là tối kỵ. Đạo bùa như vậy sẽ giải trừ, có nghĩa là tàn phá, triệt tiêu năng lượng tâm linh của các Vua Hùng. Việc làm này không khác gì để chiếc chổi quét rác lên bàn thờ.”

12:05:am 09/05/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phát hiện chữ Việt cổ ở Quảng Tây

Phát hiện chữ Việt cổ ở Quảng Tây

Phát hiện chữ Lạc Việt ở Cảm Tang có ý nghĩa rất quan trọng vì đó là chứng cứ rõ ràng nhất cho thấy người Lạc Việt sáng tạo chữ viết trên đất Trung Hoa khoảng 4000 đến 6000 năm trước.

05:06:pm 17/02/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Lịch sử Khai sinh người Hán và sự hình thành nước Tàu

Lịch sử Khai sinh người Hán và sự hình thành nước Tàu

1/ Những trang sử phải viết lại “Con người xuất hiện vào lối 500.000 năm trước đây rồi lần lượt bị tiêu diệt qua bốn đợt băng tuyết, những người còn sống sót kéo nhau lên các miền núi cao nguyên sống trong hang hốc. Sang đến Tân Thạch, sau khi làn băng giá thứ [...]

04:04:pm 30/11/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Việt mượn Hán hay Hán mượn Việt?

Việt mượn Hán hay Hán mượn Việt?

Nhiều năm nay ông Huệ Thiên giữ chân chủ xị mục Chuyện Đông chuyện Tây của tạp chí Kiến thức ngày nay. Công bằng mà nói, ông có giúp cho độc giả những phút thư giãn bổ ích khi biết thêm những điển tích, những chữ nghĩa cổ. Người đọc nhận ra rằng, ông chịu [...]

05:20:pm 22/11/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thềm Biển Đông – Chiếc nôi của người Việt

Thềm Biển Đông – Chiếc nôi của người Việt

Bảo vệ Biển Đông cùng Hoàng Sa, Trường Sa không chỉ giữ gìn lãnh hãi mà còn bảo vệ cái nôi thiêng liêng, nơi tổ tiên chúng ta lần đầu đặt chân lên đất châu Á, 70000 năm trước.

12:01:am 22/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »