“Tác giả”

Những người con không mang họ cha

Những người con không mang họ cha

Người Việt đã thay đổi môi trường sống, thay tên đổi họ, thay đổi cách ăn mặc, học nếp sống văn minh và dân chủ tại Hoa Kỳ, nhưng lòng kỳ thị và cái nhìn thiếu khách quan vẫn còn là một vấn nạn trong cộng đồng.

03:54:am 28/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Người Việt và Lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ

Người Việt và Lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ

Anh từng là thành viên của BBT Đàn Chim Việt trong những năm từ 2003- 2008 với vai trò Thủ Quỹ, thành viên Ban quản trị và Ban biên tập.

05:45:am 26/11/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »