“Tác giả”

Lối thoát nào cho thế giới nhiễu nhương và một Việt Nam đau khổ?

Lối thoát nào cho thế giới nhiễu nhương và một Việt Nam đau khổ?

Lịch sử nhân loại là những trang đẫm đầy máu và nước mắt. Máu và nước mắt luôn là phó sản của sự đau khổ mất mát khi con người bị tước đoạt quyền sống và hạnh phúc. Sau Thế Chiến Thứ Hai, Liên Hiệp Quốc được thành lập như một định chế để ngăn ngừa xung [...]

02:45:pm 22/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »