“Tác giả”

Chủ tịch Huyện đảo Hoàng Sa! Thôi đi! Đừng bày trò!

Chủ tịch Huyện đảo Hoàng Sa! Thôi đi! Đừng bày trò!

  Đôi lời dẫn: Những lời tuyên truyền dối trá, người nghe biết là dối trá, nhưng được cơ quan tuyên truyền nhại đi nhại lại, chúng sẽ thấm nhập vào tim óc người nghe và rồi không ít người tin là thật! Thế thì tại sao chúng ta không thể nhắc đi nhắc lại [...]

07:14:am 03/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Công hàm 1958 Phạm Văn Đồng theo “lý giải” của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Công hàm 1958 Phạm Văn Đồng  theo “lý giải” của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Lịch sử ư? Lịch sử mãi quốc cầu vinh kéo dài liên tục đã hơn 50 năm… Dân tộc Việt Nam mất đất, mất đảo đang bị đẩy vào chỗ diệt vong! Còn chờ đợi lịch sử nào nữa?

04:31:pm 31/07/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »