WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Thoát Trung, nhưng coi chừng một sai lầm bi đát!

Thoát Trung, nhưng coi chừng một sai lầm bi đát!

Một tháng rưỡi đã trôi qua kể từ ngày Bắc Kinh đưa giàn khoan vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Giàn khoan vẫn còn đó những dư luận thế giới đã ngoảnh sang những vấn đề khác. Bắc Kinh đã thành công một bước trong tiến trình bình thường hóa [...]

01:52:am 14/06/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cảnh giác trong một tình thế phức tạp

Cảnh giác trong một tình thế phức tạp

Cô em họ tôi hỏi: “Thứ sáu này phe trung gian biểu tình, thứ bảy phe chống cộng biểu tình, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên ở nhà ngủ hả?” Cô em tôi muốn nói tới những cuộc biểu tình sẽ được tổ chức hôm nay và ngày mai tại Paris. Có những câu hỏi [...]

11:06:pm 17/05/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đảng cộng sản tuyên chiến với dân tộc và nhục mạ trí thức

Đảng cộng sản tuyên chiến với dân tộc và nhục mạ trí thức

Nó là một cóp nhặt của mô hình Trung Quốc và đặt đất nước ta trước nguy cơ mất chủ quyền thực sự. Nó tuyên chiến với dân tộc Việt Nam và nhục mạ trí thức Việt Nam.

06:03:pm 30/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Còn tệ hơn một tội, đây cũng là một sai lầm

Còn tệ hơn một tội, đây cũng là một sai lầm

Chuyến viếng thăm chính thức Trung Quốc ba ngày của ông Trương Tấn Sang nhân danh nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã phá mọi kỷ lục về số lượng hiệp ước được ký kết. Bản tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc sau chuyến viếng thăm này cho biết [...]

12:07:pm 06/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chết

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chết

Quyền lợi chỉ chia rẽ chứ không bao giờ đoàn kết những con người trong một chính đảng.

02:42:am 25/12/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Báo động: họ đã quyết định!

Báo động: họ đã quyết định!

Dư luận gần như đang bị cuốn hút vào những chuyện thời sự nóng bỏng, như thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận lỗi nhưng không từ chức; tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khóc nhưng vẫn quyết tâm duy trì bàn tay sắt của đảng; Điếu Cày và Tạ Phong Tần bị xử những bản [...]

03:13:am 07/11/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Họ đang đưa đất nước vào ngõ cụt và đêm đen

Họ đang đưa đất nước vào ngõ cụt và đêm đen

Từ gần ba năm qua nhiều người đã hy vọng rằng đất nước đang chuyển động để ra khỏi thế lệ thuộc Trung Quốc đồng thời tăng cường quan hệ và tiến dần đến thế hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ và các nước dân chủ. Hy vọng này đang tan biến nhanh chóng [...]

06:42:pm 23/10/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nghĩ về những đất nước không thành

Nghĩ về những đất nước không thành

30 tháng 4 – 2012. Tôi đang ở trên Quảng Trường Hiến Pháp, Plaza de la Constitucion, trung tâm thủ đô Mexico của nước Mexico. Người Mexico (phát âm Mê-hi-cô) gọi là Socalo, có nghĩa là “nền tảng”. Mỗi thành phố lớn của nước Mexico đều có một socalo làm trung tâm quyền lực. Chung quanh [...]

03:53:pm 24/05/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vết thương ngày 30 tháng 4

Vết thương ngày 30 tháng 4

…Ngày 30 tháng 4, 1975 đã có thể là một ngày vui lớn của dân tộc, một ngày khởi hành vào một kỷ nguyên của tình anh em tìm lại, của cố gắng chung và của thành công chung…

12:01:pm 30/04/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khi chủ nghĩa thực tiễn phá sản

Khi chủ nghĩa thực tiễn phá sản

Tháng 12-1991, trên báo Thông Luận số 44, tôi có viết bài “Quỹ đạo của chó” (xin xem phụ lục 1), dùng tên một bài toán động học để chứng minh sự sai trái của chủ nghĩa thực tiễn và trọng lượng của nó trong văn hóa chính trị Việt Nam. Lúc đó không ai [...]

02:20:pm 19/01/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vài ghi chú về chủ nghĩa cá nhân

Vài ghi chú về chủ nghĩa cá nhân

Ngày nay có thể nói là mọi người Việt Nam đều muốn dân chủ, kể cả đa số đảng viên cộng sản. Một câu hỏi phải được đặt ra: vậy tại sao chúng ta vẫn chưa có dân chủ?

12:00:am 06/01/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhìn người Ả Rập và nghĩ về mình

Nhìn người Ả Rập và nghĩ về mình

“…Triết lý của kẻ sĩ, tiền thân của trí thức Việt Nam và Trung Quốc, chỉ giản dị là luồn lách để được vinh thân trong guồng máy chính quyền, dù là một chính quyền bạo ngược…”

01:28:pm 15/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuẩn bị cho một làn sóng dân chủ mới

Chuẩn bị cho một làn sóng dân chủ mới

Những gì vừa xảy ra chỉ nhắc lại một lần nữa một đặc tính chung của mọi chế độ độc tài bạo ngược, đó là cho tới ngay trước khi sắp sụp đổ chúng vẫn tỏ ra rất vững vàng.

09:04:am 19/02/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chế độ cộng sản Việt Nam sẽ còn kéo dài tới bao giờ?

Chế độ cộng sản Việt Nam sẽ còn kéo dài tới bao giờ?

quyền tự do kết hợp là quyền mà mọi tập đoàn toàn trị đều muốn cấm tuyệt đối   Không phải chỉ những người đối lập mà ngay các trí thức có danh phận hàng đầu của chế độ họp để góp ý cho đại hội đảng cũng khẳng định từ Đại Hội XI, Đảng [...]

03:24:pm 01/02/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trí thức Việt Nam muốn để lại di chúc nào?

Trí thức Việt Nam muốn để lại di chúc nào?

Ai cũng đồng ý là phải đấu tranh để thay đổi chế độ, và như thế cần có tư tưởng chính trị và cần biết phương pháp đấu tranh chính trị. Về điểm này chúng ta đã thực sự ra khỏi sự dốt nát chưa?

03:29:am 15/12/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguyễn Gia Kiểng: Tình cảm và chỗ đứng nào cho cờ vàng?

Nguyễn Gia Kiểng: Tình cảm và chỗ đứng nào cho cờ vàng?

Trong bài “Vài khẳng định cần thiết” nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày 30-4-1975, tôi đã nói đến một di sản đau buồn của cuộc nội chiến điên dại 1945-1975 cần phải trút bỏ, đó là chế độ cộng sản. Lần này xin được góp ý về một di sản khác cần được vượt [...]

12:01:am 21/07/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chúng ta đang ở trong giai đoạn hậu Cộng Sản?

Chúng ta đang ở trong giai đoạn hậu Cộng Sản?

Ngày 3-2-2010 vừa qua, Đảng Cộng Sản Việt Nam tròn 80 tuổi. Hôm sau, tôi hỏi một người bạn ở Hà Nội lễ kỷ niệm có linh đình không. Anh trả lời là chẳng có gì cả, và nói thêm: “Còn có gì đáng để kỷ niệm đâu anh!” Nhận xét này phù hợp với [...]

12:01:am 14/07/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vận động dân chủ, từ manh động đến hành động

Vận động dân chủ, từ manh động đến hành động

…Ngày nay các chủ nghĩa đã lỗi thời, nhưng sự cần thiết của một tư tưởng chính trị – hiểu theo nghĩa một hệ thống các giá trị nền tảng được hiểu thấu đáo trong ý nghĩa của từng khái niệm và trong quan hệ của chúng với nhau trong hoàn cảnh quốc gia – vẫn còn nguyên vẹn…

01:24:am 11/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chủ nghĩa thực tiễn và trường hợp Obama

Chủ nghĩa thực tiễn và trường hợp Obama

Chủ nghĩa thực tiễn có một tên gọi khác: chủ nghĩa luồn lách. Người ta chán ghét chế độ nhưng thấy phải thoả hiệp với thực tại để sống, và vì thế vô tình củng cố chế độ. Cuộc chuyển hoá về dân chủ là một cuộc cách mạng rất lớn, như chưa từng có trong lịch sử nước ta. Nó đòi hỏi những trí tuệ và những tấm lòng rất lớn. Những người thực tiễn chẳng bao giờ làm được những thay đổi lớn và thực sự đáng mong ước.

02:17:pm 06/03/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tổ quốc ăn năn

Tổ quốc ăn năn

Trong thứ tự những người được đề tặng, độc giả có thề hỏi tại sao tôi không đề những người đã chết trước những người còn sống? Lý do là vì mặc dầu những tình cảm vô cùng tha thiết và vô cùng sâu đậm với người đã khuất, sự sống vẫn phải đi trước. Cuốn sách này muốn được là cuốn sách của hy vọng, viết cho những con người của đất nước hôm nay và ngày mai.

09:15:am 13/02/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

1989, thế giới và Việt Nam

1989, thế giới và Việt Nam

Người châu Âu và thế giới nói chung có nhiều lý do hơn chúng ta để hân hoan kỷ niệm hai mươi năm ngày 9-11-1989, khi bức tưòng Berlin sụp đổ. Đối với họ biến cố này có một ý nghĩa đặc biệt, nó đánh dấu sự sụp đổ không phải chỉ của một chế [...]

04:56:pm 09/12/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Một chế độ cộng hoà xã hội đen?

Một chế độ cộng hoà xã hội đen?

Việc chính quyền cộng sản đàn áp các tín đồ Công Giáo tại giáo sứ Tam Toà đã được thông tin và bình luận khá nhiều. Tuy nhiên có hai điểm cần được đặc biệt lưu ý. Điểm thứ nhất là đảng cộng sản hoàn toàn không biểu lộ một sự hiểu biết hay quan [...]

04:59:pm 19/10/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »