WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Tôi đã nhận lại hộ chiếu

Tôi đã nhận lại hộ chiếu

Mãi khi lên máy bay bay vào lại Sài Gòn, trong đầu tôi vẫn trăn trở với nhiều câu hỏi cứ không thôi hiện ra ám ảnh: Đâu là lý do đích thực để mình có lại tấm hộ chiếu một cách chóng vánh nằm ngoài mọi dự liệu?

04:43:pm 12/06/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Một buổi sáng giàu kịch tính tại vườn hoa Lý Thái Tổ

Một buổi sáng giàu kịch tính tại vườn hoa Lý Thái Tổ

Đọc những lời “có cánh” của ông Dương Danh Dy trên BBC người ta cảm thấy có quyền hy vọng rằng năm nay buổi lễ tưởng niệm chẵn 40 năm Hoàng Sa mất về tay cướp biển Trung Cộng chắc phải có cái gì khác. Sao lại không nhỉ, dầu không nói ra thì như [...]

09:35:pm 19/01/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bước đầu suy nghĩ về văn học thời Mạc

Bước đầu suy nghĩ về văn học thời Mạc

Nói về văn học Mạc, về mặt khái niệm theo tôi phải giới thuyết xem văn học thời Mạc là cái gì? Tôi nghĩ, có thể tạm vạch ra mấy giới thuyết sau đây. Trước hết về thời gian, nhà Mạc bắt đầu từ năm 1527 kéo dài đến mãi 1677 thì mới chấm dứt, [...]

10:29:pm 04/09/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Ngẫm nghĩ về ba tư cách văn hóa của tôi trong những ngày làm việc ở William Joiner Center

Ngẫm nghĩ về ba tư cách văn hóa của tôi trong những ngày làm việc ở William Joiner Center

Trước cổng Resort Kim Bôi. Ảnh: Nguyễn Đình Toán 1. Điều cần nói ngay, tư cách thứ nhất của tôi lại không phải do tôi nhận ra mà do hoàn cảnh nhận diện giúp mình. Tôi được William Joiner Center (WJC) mời sang Hoa Kỳ cùng một lần với TS Hoàng Ngọc Hiến vào đầu [...]

12:00:am 09/06/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »